Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklikte yeni dönemResmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, emeklilik sandıklarından bireysel emeklilik sistemine kısmen veya tamamen aktarım yapılabilecek. Emeklilik sandıklarının yetkili organlarınca bireysel aktarıma yönelik karar alınması halinde üye veya çalışan, emeklilik taahhüt planındaki birikimini aktarımla kurulacak yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesine veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarabilecek.